Skupinová akce 11. 7. 2024

Družstvo Vysočina
Janovice 66, 588 13 Polná
a
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Drnovská 507, Praha 6 – Ruzyně
Vás zvou na skupinovou akci
v rámci projektu MZe “Demonstrační farmy“,
která se koná dne
11. 7. 2024 od 9:00 hodin
v KD Janovice u Polné
Hlavní témata:

  • Zpracování půdy po sklizni plodin
  • Hospodaření s organickou hmotou a živinami
  • Pěstování meziplodin
  • Prohlídka polních pokusů s kukuřicí a bramboramiPřednášející: pracovníci VÚRV, v.v.i.

Občerstvení zajištěno

Odborná garance a organizace: J. Vacula, J. Klír