Členská schůze 19. června 2020

Představenstvo Družstva Vysočina
se sídlem Polná, Janovice 66, PSČ 588 13, IČ 47903082
svolává
členskou schůzi
na pátek dne 19. června 2020 ve 12.00 hod v sále kulturního domu (č. p. 1) v Polné, Janovicích
Program:
1. Zahájení a informace o programu členské schůze.
2. Volba předsedajícího členské schůze, zapisovatele, pěti sčitatelů hlasů a dvou ověřovatelů zápisu.
3. Zpráva představenstva o hospodaření družstva za rok 2019 a podnikatelský záměr družstva na rok 2020.
4. Roční účetní závěrka, zpráva auditora, návrh na rozdělení zisku za rok 2019.
5. Zpráva kontrolní komise, včetně vyjádření k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku.
6. Schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2019.
7. Diskuse.
8. Usnesení.
9. Závěr.

V Polné, Janovicích dne 29. 5. 2020

Prezence členů družstva bude probíhat od 11:30 hod v místě konání členské schůze. Členové družstva vykonávají svá práva na členské schůzi nebo se mohou nechat zastoupit plnou mocí k zastupování. Roční účetní závěrka bude k dispozici k nahlédnutí při prezenci v místě konání členské schůze.

Vladimír Krejčí 
předseda představenstva

Marta Surková
místopředseda představenstva

Svoz:
Meziříčko 11.00
Jersín 11.10
Arnolec 11.15
Stáj 11.20
Dobroutov 11.30
Polná 11.40
Záborná 11.45

Členská schůze 21. června 2019


Představenstvo Družstva Vysočina
se sídlem Polná, Janovice 66, PSČ 588 13, IČ 47903082
svolává
členskou schůzi
na pátek dne 21. června 2019 ve 12.00 hod v sále kulturního domu (č. p. 1) v Polné, Janovicích
Program:
1. Zahájení a informace o programu členské schůze.
2. Volba předsedajícího členské schůze, zapisovatele, pěti sčitatelů hlasů a dvou ověřovatelů zápisu.
3. Zpráva představenstva o hospodaření družstva za rok 2018 a podnikatelský záměr družstva na rok 2019.
4. Roční účetní závěrka, zpráva auditora, návrh na rozdělení zisku za rok 2018.
5. Zpráva kontrolní komise, včetně vyjádření k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku.
6. Schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2018.
7. Diskuse.
8. Usnesení.
9. Závěr.

V Polné, Janovicích dne 3. 6. 2019

Prezence členů družstva bude probíhat od 11:30 hod v místě konání členské schůze. Členové družstva vykonávají svá práva na členské schůzi nebo se mohou nechat zastoupit plnou mocí k zastupování. Roční účetní závěrka bude k dispozici k nahlédnutí při prezenci v místě konání členské schůze.

Vladimír Krejčí 
předseda představenstva

Marta Surková
místopředseda představenstva

Svoz:
Meziříčko 11.00
Jersín 11.10
Arnolec 11.15
Stáj 11.20
Dobroutov 11.30
Polná 11.40
Záborná 11.45