Skupinové akce 20. 7. 2017 a 3. 8. 2017

Družstvo Vysočina, Janovice 66, 588 13 Polná
a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Drnovská 507, Praha 6 - Ruzyně
zvou zájemce na polní instruktáž
Hospodaření s organickou hmotou v zemědělském podniku s cílem zvyšování úrodnosti půdy, zadržování vody v krajině a snižování eroze
připraveného v rámci projektu MZe na podporu činností demonstračních farem:
Organická hmota v půdě a její vliv na erozi, hospodaření s vodou a její zadržování v krajině

Skupinové akce
vždy od 9 hodin ve dnech  20. 7. 2017 a 3. 8. 2017

Na začátku akce proběhne odborný seminář za účasti pracovníků zemědělského podniku a pracovníků VÚRV k problematice úrodnosti půd se zaměřením na organickou hmotu v půdě v sálu Kulturního domu v Janovicích. Následovat budou praktické ukázky agrotechnických postupů na demonstračních plochách.