Polní pokusy

Pořádání polních dnů s představením odrůd obilovin ve spolupráci s firmou Limagrain Česká republika, a.s., a jejich chemické ošetření ve spolupráci s firmou BASF.