Dotace

Název projektu: Modernizace zemědělského podniku

Výsledkem projektu je zmodernizovaný objekt bramborárny.

Došlo k pořízení technologie třídění brambor a vzduchotechniky.

 

 

Název projektu: Pořízení strojového vybavení

V rámci projektu byly nakoupeny luční smyky 

Cílem projektu: 

  • Snížení provozních nákladů
  • Zvýšení produktivity práce
  • Zvýšení efektivity


 

 Název projektu: Obměna strojů v živočišné výrobě

V rámci projektu byl pořízen 1 traktor a 1 nakladač.

Cíl projektu: snížení konečné spotřeby energie v podniku

Projekt byl spolufinancován evropskou unií.