Členská schůze, pátek 9. června 2023

Představenstvo Družstva Vysočina
se sídlem Polná, Janovice 66, PSČ 588 13, IČ 47903082
svolává
členskou schůzi
na pátek dne 9. června 2023  ve 12.00 hod v sále kulturního domu (č. p. 1) v Polné, Janovicích

Program:

1. Zahájení a informace o programu členské schůze.
2. Volba předsedajícího členské schůze, zapisovatele, pěti sčitatelů hlasů a dvou ověřovatelů zápisu.
3. Zpráva představenstva o hospodaření družstva za rok 2022 a podnikatelský záměr družstva na rok 2023.
4. Roční účetní závěrka, zpráva auditora, návrh na rozdělení zisku za rok 2022.
5. Zpráva kontrolní komise, včetně vyjádření k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku.
6. Schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2022, schválení auditora pro rok 2023.
7. Diskuse.
8. Usnesení.
9. Závěr.

V Polné, Janovicích dne 18. 5. 2023

Pozvánka a Plná moc ke stažení (PDF, 225 kB)