Členská schůze, pátek 7. června 2024

Představenstvo Družstva Vysočina
se sídlem Polná, Janovice 66, PSČ 588 13, IČ 47903082
svolává
členskou schůzi
na pátek dne 7. června 2023  ve 12.00 hod v sále kulturního domu (č. p. 1) v Polné, Janovicích


Program:

1. Zahájení a informace o programu členské schůze.
2. Volba předsedajícího členské schůze, zapisovatele, pěti sčitatelů hlasů a dvou ověřovatelů zápisu.
3. Zpráva představenstva o hospodaření družstva za rok 2023 a podnikatelský záměr družstva na rok 2024.
4. Roční účetní závěrka, zpráva auditora, návrh na rozdělení zisku za rok 2023.
5. Zpráva kontrolní komise, včetně vyjádření k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku.
6. Schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2023, schválení auditora pro rok 2024.
7. Diskuse.
8. Usnesení.
9. Závěr.

V Polné, Janovicích dne 21. 5. 2024

Pozvánka a Plná moc ke stažení (PDF, 335 kB)