Den otevřených dveří 25. 5. 2023

Družstvo Vysočina
Janovice 66, 588 13 Polná
a
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Drnovská 507, Praha 6 – Ruzyně
Vás zvou na Den otevřených dveří
v rámci projektu MZe “Demonstrační farmy“,
který se koná dne
25. 5. 2023 od 9:00 hodin
v KD Janovice u Polné


Hlavní řešená témata:

1. Zhodnocení průběhu letošního jara (přínosy, rizika)
2. Nové standardy DZES a PPH
3. Ekoplatba (bilance organické hmoty) a AEKO
4. Listová výživa rostlin a biostimulanty (PDF, 5 MB)
5. Plevele a agrotechnika

Autoři přednášek za VÚRV:
Ing. Růžek, Ing. Kusá, Ing. Kozlovská,
Ing. Klír, Ing. Kurešová, doc. Mikulka

Občerstvení zajištěno