Skupinová akce 22. 6. 2023

Družstvo Vysočina
Janovice 66, 588 13 Polná
a
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Drnovská 507, Praha 6 – Ruzyně


Vás zvou na skupinovou akci
v rámci projektu MZe “Demonstrační farmy“,
která se koná dne
22. 6. 2023 od 9:00 hodin
v KD Janovice u Polné


Hlavní řešená témata:
1. Půdoochranné protierozní technologie při pěstování
brambor a kukuřice (Ing. Růžek, VÚRV)
2. Přihnojení brambor během vegetace na základě aktuálního
obsahu přijatelných živin a pH v hrůbku (Ing. Kusá, VÚRV)

Následovat bude prohlídka strojů a způsobů zpracování půdy na
pozemcích Družstva Vysočina


Varianty:
kukuřice – různé způsoby hnojení a založení porostu
kukuřice – plečkování s důlkováním a přihnojením N a Zn
brambory – sázení do odkameněné půdy: různé úpravy tvaru
hrůbků a brázd, včetně důlkování a hrázkování

Občerstvení zajištěno
Odborná garance a organizace: Vacula, Klír, Růžek