Skupinová akce 13. 7. 2023

Družstvo Vysočina
Janovice 66, 588 13 Polná
a
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Drnovská 507, Praha 6 – Ruzyně


Vás zvou na skupinovou akci
v rámci projektu MZe “Demonstrační farmy“,
která se koná dne
13. 7. 2023 od 9:00 hodin
v KD Janovice u Polné


Hlavní řešené téma:
Požadavky na skladování, používání a evidenci hnojiv
(národní legislativa, dotační předpisy 2023)


Prezentace za VÚRV:
Ing. Lada Kozlovská


Následovat bude prohlídka způsobů zpracování půdy na pozemcích Družstva Vysočina


Varianty:
kukuřice – různé způsoby hnojení a založení porostu
kukuřice – plečkování s důlkováním a přihnojením N a Zn
brambory – sázení do odkameněné půdy: různé úpravy tvaru hrůbků a brázd, včetně důlkování a hrázkování


Občerstvení zajištěno