Skupinová akce 20. 7. 2023

Družstvo Vysočina
Janovice 66, 588 13 Polná
a
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Drnovská 507, Praha 6 – Ruzyně
Vás zvou na skupinovou akci
v rámci projektu MZe “Demonstrační farmy“,
která se koná dne
20. 7. 2023 od 9:00 hodin
v KD Janovice u Polné


Hlavní řešené téma:
Bilancování živin a organické hmoty (nitrátová směrnice, základní ekoplatba) (PPTX, 1,6 MB)

Prezentace za VÚRV:
Ing. Jan Klír, CSc.

Následovat bude prohlídka způsobů zpracování půdy na pozemcích Družstva Vysočina

Varianty:
kukuřice – různé způsoby hnojení a založení porostu
kukuřice – plečkování s důlkováním a přihnojením N a Zn
brambory – sázení do odkameněné půdy: různé úpravy tvaru hrůbků a brázd, včetně důlkování a hrázkování

Občerstvení zajištěno