Skupinová akce 3. 8. 2023

Družstvo Vysočina
Janovice 66, 588 13 Polná
a
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Drnovská 507, Praha 6 – Ruzyně
Vás zvou na skupinovou akci
v rámci projektu MZe “Demonstrační farmy“,
která se koná dne
3. 8. 2023 od 8:30 hodin
v KD Janovice u PolnéHlavní řešená témata:

Aktuálně k výskytu alternárie a dalších chorob a škůdců u brambor v letošním roce (Ing. P. Doležal, Ing. P. Kasal, VÚB H. Brod)

Je třeba aplikovat dusík na podporu rozkladu slámy?
Aktuálně ke zpracování půdy a hnojení před setím ozimů
(Ing. P. Růžek, Ing. G. Mühlbachová, VÚRV Praha)

Následovat bude prohlídka způsobů zpracování půdy na pozemcích Družstva Vysočina

Varianty:
kukuřice – různé způsoby hnojení a založení porostu
kukuřice – plečkování s důlkováním a přihnojením N a Zn
brambory – sázení do odkameněné půdy: různé úpravy tvaru hrůbků a brázd, včetně důlkování a hrázkování

Občerstvení zajištěno