Skupinová akce 24. 8. 2023

 Družstvo Vysočina
Janovice 66, 588 13 Polná
a
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Drnovská 507, Praha 6 – Ruzyně
Vás zvou na skupinovou akci
v rámci projektu MZe “Demonstrační farmy“,
která se koná dne
24. 8. 2023 od 9:00 hodin
v KD Janovice u Polné


Hlavní řešená témata v rámci diskuze o způsobech plnění podmínek dotací 2023 s akreditovanými poradci z VÚRV, v.v.i.
(Ing. Lada Kozlovská, Ing. Jan Klír, CSc.):

Vhodné způsoby hospodaření na „neprodukčních“ plochách (úhory, ochranné pásy...), eroze, střídání plodin, ekoplatba

Evidence hnojení, plodin, výnosů a přípravků na ochranu rostlin

Následovat bude prohlídka způsobů zpracovánípůdy na pozemcích Družstva Vysočina

Varianty:
kukuřice – různé způsoby hnojení a založení porostu
kukuřice – plečkování s důlkováním a přihnojením N a Zn
brambory – sázení do odkameněné půdy: různé úpravy tvaru hrůbků a brázd, včetně důlkování a hrázkování

Občerstvení zajištěno

Odborná garance a organizace: Vacula, Klír