Den otevřených dveří 14. 9. 2023

Družstvo Vysočina
Janovice 66, 588 13 Polná
a
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Drnovská 507, Praha 6 – Ruzyně
Vás zvou na Den otevřených dveří
v rámci projektu MZe “Demonstrační farmy“,
který se koná dne
14. 9. 2023 od 9:00 hodin
v KD Janovice u Polné


Hlavní řešená témata:

Vliv hospodaření na půdní organickou hmotu a půdní strukturu – nové poznatky a zkušenosti z výzkumu ve VÚRV
(Ing. T. Šimon, CSc., Mgr. M. Mayerová, Ph.D.)

Vliv zpracování půdy na organickou hmotu a živiny
(Ing. P. Růžek, CSc., Ing. H. Kusá, Ph.D., Ing. G. Mühlbachová, Ph.D.)

Skladování obilovin a skladištní škůdci
(Ing. V. Stejskal, Ph.D., Ing. R. Aulický, Ph.D.)

Následovat bude vyhodnocení způsobů zpracování půdy na pozemcích Družstva Vysočina

Varianty:
kukuřice – různé způsoby hnojení a založení porostu
kukuřice – plečkování s důlkováním a přihnojením N a Zn
brambory – sázení do odkameněné půdy: různé úpravy tvaru hrůbků a brázd, včetně důlkování a hrázkování

Občerstvení zajištěno

Odborná garance a organizace: J. Vacula, P. Růžek