Den otevřených dveří 23. 5. 2024

Družstvo Vysočina
Janovice 66, 588 13 Polná
a
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Drnovská 507, Praha 6 – Ruzyně
Vás zvou na Den otevřených dveří
v rámci projektu MZe “Demonstrační farmy“,
který se koná dne
23. 5. 2024 od 9:00 hodin
v KD Janovice u PolnéHlavní řešená témata:

  • Zpracování půdy a hnojení na jaře 2024
  • Standardy DZES a PPH
  • Podmínky ekoplatby
  • Bilance organické hmoty

Autoři přednášek za VÚRV:
Ing. Růžek, Ing. Kusá, Ing. Kozlovská, Ing. Klír

Občerstvení zajištěno

Odborná garance a organizace: J. Vacula, P. Růžek, J. Klír